Jordmortjenesten er et tilbud til gravide med familie og barselkvinner.  Tjenesten individualiseres ut fra den enkeltes behov.

Gravide kan velge mellom å gå til jordmor eller lege, eller kombinere. Første kontroll hos jordmor eller lege er rundt 8. – 12. svangerskapsuke. Er det behov for tidligere oppfølging, kan time bestilles når graviditeten er bekreftet. Jordmor henviser rutine ultralyd og ekstra oppfølging på sykehus der det er nødvendig.

Jordmor holder til på helsestasjonen på Bardu helsesenter, Fogd Holmboesgt 56, 9360 Bardu.

Åpningstider er mandag –fredag kl 08.00 – 15.45. I perioden 15. mai – 15. september: Kl 08.00 – 15.00.

Kontakt: Jordmor kan kontaktes på telefon 77 18 55 13 eller 48 12 56 58. Send gjerne sms om du ønsker å bli kontaktet. Det er også mulig å sende mail: heidi.martinsen@bardu.kommune.no

Ved  behov for øyeblikkelig hjelp utenom kontortid kan du kontakte Legevakten på telefon 116117. Ved akutte tilstander: ring 113.  Etter svangerskapsuke 20, er det er også mulig å kontakte fødeinstitusjonene  i UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) direkte. Tromsø 77626470, Narvik 76968480, Harstad 77015290 eller Finnsnes 77871490

Følgetjeneste:  Det er UNN som har ansvar for følgetjeneste for fødende som har lengre reiseavstand enn 1,5 timer til nærmeste fødeinstitusjon. Jordmor i Bardu og Målselv har vaktsamarbeid. Når vi ikke er tilgjengelig, har fødestua på Finnsnes ansvaret for vårt  område. Legevakten har til enhver tid oversikt over hvem du kan nå.

Jordmortjensten i Bardu kommune tilbyr:
- Svangerskapskontroller. Ta selv kontakt med jordmor for å bestille time.
- Svangerskapskurs avholdes 3 ganger pr år.
- Etterfødselssamtale
- Hjemmebesøk etter fødsel. Om du sender sms til jordmor når du har født, vil hun tilstrebe å komme på hjemmebesøk så snart som mulig etter hjemkomst.
- Familieplanlegging
- Prevensjonsveiledning
- Akupunktur

Jordmor kan gi råd og veiledning når det gjelder valg av fødested. Hun ordner med fødeplass.