Bardu kommune inviterer til dialogmøte med næringslivet i kommunen mandag 20. mai kl. 17.00 i Kommunestyresalen.  

Agenda for møtet vil være: 
- Fokusområder for Bardu kommune på området 
-Forventninger til næringslivet 
-Orientering om utkast til anskaffelsesstrategi for kommunen 
-Eventuelt 

Vel møtt!