1. januar 2019 etableres interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. 

Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)

Vakttelefonen er åpen fra kl 15:30 om ettermiddagen til neste morgen kl 0800.
I helger og på helligdager er telefonen åpen hele døgnet.

Når bør jeg ta kontakt?
Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til barn eller unge som utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifte
  • Barn kan også ta kontakt om andre vanskelige ting

 

Når du ringer vakttelefonen vil du få snakke med en ansatt i barneverntjenesten som kan hjelpe deg.

 

Dersom barn, unge eller voksne i Bardu, Målselv, Salangen, Gratangen Lavangen, Ibestad eller Dyrøy trenger å komme i kontakt med barnevernet før 1. januar 2019 kan man ringe alarmtelefon for barn og unge på telefon 116111.