Ved innmelding skal det gis opplysning om:
- elevens navn
- fødsel-/personnummer
- foreldres/foresattes navn
- adresse
- telefonnummer

Innmeldingsfrist er 21. februar.