Elektronisk skjema for innmelding finner du her eller www.bardu.kommune.no 
Skolestart er mandag 19.august 2019.

Utsatt/fremskutt skolestart
Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune v/enhet skole og barnehage, Postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist 1.mars 2019.

Skolefritidsordning
Søknad om plass i SFO kan gjøres når innmelding i skolen er gjort og konto i Visma flyt skole er opprettet. Link til elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside http://www.bardu.kommune.no. Oppstart SFO på Setermoen er mandag 5.august, SFO på Nedre Bardu skole og Øvre Bardu skole starter opp mandag 19.august.