www.bardu.kommune.no

skolestart 15200 px

Innmelding av elever 1. årstrinn 2015/2016

Barn født 2009 er skolepliktig fra høsten 2015. Innmelding av elevene skjer frem til 15.februar. Foreldre/foresatte bes henvende seg til den skolen de sokner til for innmelding. Dette gjelder også for de som vet de skal flytte til kommunen i løpet av våren/sommeren.

Skjema for påmelding til grunnskole finnes her. Skjema kan også fås ved henvendelse til skolene eller serviceavdelingen på kommunehuset. Ferdig utfylt skjema sendes skolen barnet skal begynne på.

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune v/enhet skole og barnehage.

Frist 1.mars 2015.

SFO-plass
Søknadsfrist til SFO plass er 1.mars.  Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside. Skjema leveres til skolen barnet skal begynne på. Barnet beholder plassen til og med 4.skoleår eller til plassen blir sagt opp.

Publisert | Oppdatert 21. januar 2015