www.bardu.kommune.no

skolestart[1]

Innmelding av elever 1. årstrinn 2014

Barn født 2008 er skolepliktig høsten 2014. Innmelding av elevene skjer frem til 15.februar. Foreldre/foresatte bes henvende seg til den skolen de sokner til for innmelding.

Dette gjelder også for de som vet de skal flytte hit i løpet av våren/sommeren.

Skjema for innmelding finnes her på hjemmesiden under fanen skoler. Ferdig utfylt skjema sendes skolen barnet skal begynne på.

Dersom foreldre ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune med frist 1.mars 2014.

Publisert | Oppdatert 16. januar 2014