Regjeringen har besluttet at alle elever i 1.-4.klasse skal starte på skolen fra mandag 27.4.2020. Ansatte i Barduskolene jobber nå med å sette seg inn i Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7.trinn under covid-19 utbruddet 2020 og forberede oppstart av skolene. Vi har forståelse for at dere har mange spørsmål rundt åpning av skolene. Vedlagte veileder, samt informasjonsskriv til foresatte utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, vil kunne gi dere noen flere svar.

Vi gleder oss til å se elevene igjen i skolene. Barna har nok mange tanker rundt situasjonen vi står i. Bardu kommune anbefaler dere å ta en titt på filmen for barn som ligger på Utdanningsdirektoratet sine sider. Her er også en film som er for voksne. Filmene finner dere her.

 

For å kunne drifte skolene i tråd med veilederen har vi noe lokalt tiltak som gjelder for Barduskolene:

 

Transport og skoleskyss.

Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses så mye som mulig. Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.   

Med bakgrunn i dette oppfordrer Bardu kommune om at alle elever som bor sentrumsnært til Setermoen og går på Setermoen skole ikke benytter skolebussen. Elevene må gå langs gang- og sykkelstier. Dette gjelder spesielt 2. og 3.klasse ved Setermoen skole som har fått dispensasjon fra 4km-regelen.

Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

 

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og når kan de møte på SFO?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

Det aller viktigste smittevernstiltaket er at syke barn holder seg hjemme.

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer:

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se FHI). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se FHI). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

 

Noen regler for skolene/elevene:

Vi må begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt. Det blir mindre grupper og faste ansatte for hver gruppe/klasse. En fast gruppe med elever og ansatte kalles en ‘kohort’ og på skole/SFO vil slike kohorter være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn). Kohorter skal i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Særlig de eldste elevene må likevel oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene.

Smitteforebyggende tiltak:

 • Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.
 • Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.
 • Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder.
 • Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.
 • Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Har dere spørsmål kontaktes rektor på den enkelte skole.

Se oversikt på våre skolesider her.