Bardu kommune har følgende løyper for rekreasjonskjøring:

Løype 1: Innset - Slåtmoberget (demninga)

Løype 2: Altevatnet

Løype 3: Ostu - Leinavatnet. 

Løype 4: Solbakken Camping - Sverrevatnan

 

Rekreasjonsløypene åpner for kjøring fra 15. februar.

Pris: Kr 300 for hele sesongen.

Gjeldende forskrift: Gjør deg kjent med forskriften og merk at det er bestemmelser for fart i løypene. Dette er også skiltet. Forskriften blir lagt ut etter vedtak i kommunestyret 13. februar 2019.

 

Kart løype 1-3

Kart løype 4

Kart alle løyper