05.05.20 var det siste åpningsdag på rekreasjonsløype 3 på Leinavatnet. 

Samtidig opphører løype 1 Innset-Slåtmoberget og løype 2 på Altevatnet som rekreasjonsløype. 

Løypa er åpen som ISFISKELØYPE, i perioden 6. mai - 31. mai. Dvs. at formålet skal være isfiske og ikke bare ren rekreasjonskjøring. Dette er i hht lokal forskrift §3 pkt 2. Løypa ble altså stengt som rekreasjonsløype den 5. mai, men holdes åpen som isfiskeløype ut mai måned. Løypa kan imidlertid bli stengt på kort varsel dersom iforholdene krever det, slik kommunen har gjort flere ganger foregående år. Informasjon om tidligere stenging blir gitt på nett og som push-melding på GoMap.