Innskriving av elever - skolestart 2021

Alle elever som er født i 2015 er skolepliktig 2021.  

Innskrivingsfrist er 1. mars.

Skjema for innmelding finner du her.

Spørsmål om innskriving rettes til tlf 913 215 50 (sekretær skole) eller epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Utsatt skolestart

Barn kan søke om utsatt skolestart når spesielle forhold tilsier det. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars

Fremskutt skolestart

Barn som er født før 01.04., kan søke om fremskutt skolestart.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars.

SFO

Når eleven er innmeldt i skolen, kan det søkes om plass i SFO.

Søknad/ utmelding/ endring av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Vedtekter finner du her.

Melde flytting

Når en elev skal flytte fra en kommune til en annen, skal en melde fra om flytting på den skolen en flytter fra.  Denne skolen vil ordne med de nødvendige meldinger til ny skole.

Skoleruta

Klikk for å se skolerutene her.

Videregående skole

Troms fylkeskommune har ansvar for det videregående skoletilbudet. Klikk her for å komme til fylkeskommunens hjemmesider.