En rekke eiendommer i Bardu kommune skal nå besiktiges etter eiendomsskattelovens § 8 A-3. Arbeidet med eiendomsbesiktigelsen vil i hovedsak utføres av takstfirmaet Verditakst AS. Boliger hvor Skatteetatens formuesverdi benyttes skal ikke besiktiges. Taksering og besiktigelse gjelder eiendommer som mangler formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Dette omfatter ca. 230 boliger registrert på landbrukseiendommer og ca. 230 andre boligeiendommer. I tillegg skal alle fritidsboliger ca. 620 stk. besiktiges og gis ny takst. Nye takster vil gjelde fra skatteåret 2023.
 
Er det usikkerhet vedrørende hvilken type eiendom den enkelte eier har, så fremgår dette med rød skrift på skatteseddelen som ble sendt ut tidligere i år. Hvis eiendommen har formuesgrunnlag på skatteseddelen trenger eiere ikke foreta seg noe i forbindelse med den forestående takseringen. Takst er allerede fastsatt.
 
Utgangspunktet for fastsettelse av eiendomsskatten er opplysningene i matrikkelen, som er Norges offisielle register over all fast eiendom.
 
I tillegg vil grunnlaget for taksten også være en dokumentasjon i form av en besiktigelse med fotografering av eiendommen med aktuelle bygninger. Skatteyter eller representant for eier som ønsker å være til stede ved besiktigelsen må kontakte takstfirmaet Verditakst AS på e-postadressen: post@verditakst.no og avtale tidspunkt.
 
Eiendomsskattetaksering er i utgangspunktet en grovmasket utvendig sjablongtaksering, men det kan være spesielle forhold som kan påvirke eiendomsskatten vesentlig som derfor bør befares spesielt. Gi beskjed om navn på kontaktperson, gnr/bnr, adresse, mobiltlf. og mailadresse.
 
Merk at i medhold av eiendomsskatteloven § 31 kan skatteytere pålegges å gi særskilte opplysninger som er nødvendig for utskriving av eiendomsskatten, og til å medvirke til befaring av eiendommen når eiendomsskattemyndigheten ber om det.
 
Endelig skatteverdi fastsettes av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.