Også i år har 8. trinn fått ansvar for årets 17. Mai arrangement. I år blir feiringen noe annerledes, men vi jobber for å lage dagen til en festdag i ny versjon.  

Mye av det høytidelige arrangementet vil gå som tidligere,  den største endringen er at det ikke vil bli et tradisjonelt tog eller kakesalg i Barduhallen. 

Vi oppfordrer ikke til store folkemengder i sentrum og vil derfor ikke ha scenen stående fremme: Alt av taler, bilder, videoer og kulturelle innslag vil derfor bli streamet i løpet av dagen, slik at alle kan ta del i feiringen og få en opplevelse av at kommunen har en felles festdag. 

Temaet for dagen vil være FLAGG og vi ønsker hjelp til å lage en festdag pyntet med flagg. Vi ber derfor alle om å heise flaggene i flaggstanga, på balkongen, på taket, ved inngangsdøra ,i snøkanten osv. Flagg kan også males på vinduene, på asfalten, i snøen. Vær kreativ og ta gjerne bilder som kan sendes inn. 

I år vil «toget» være live, og vi vil ha utegående reportere som beveger seg rundt i bygda med kameraer for å intervjue folk de møter på veien. Ruten som toget går, vil bli annonsert på forhånd. Ønsker du at toget skal komme hjem til deg? Send oss en mail og fortell hva du/dere kan bidra med. En sang, sekkeløp i hagen, flaggpynta dress, felles lunsj i nabolaget osv. Hjelp oss å lage en "hjemme hos deg – gladsak". (Pga av smittehensyn vil alt foregå på godkjent avstand).    

Vi ønsker også andre tips dersom du har innspill til hvordan vi kan lage en alternativ feiring. Frist for innsending settes til fredag 8. mai.  

Siden vi ikke kan ha det vanlige kakesalget i Barduhallen, som er en stor inntektskilde for klassene, vil vi i år tilby forhåndsbestilling av kaker som kan leveres på døra. Type kake og pris kommer vi tilbake til. 

Det må også nevnes at vi har søkt Lotteritilsynet om å få arrangere tidenes lotteri på 17. Mai. Om vi får godkjent lotteriet vil vi komme med mer informasjon om dette. 

Vi håper på gode innspill til dagen og at dette blir en flott festdag for hele kommunen i ny versjon. 

  

Program for dagen publiseres når alt er klart.   

  

Hovedkomiteèn 17. mai 2020 

Innspill sendes i dette skjema