giftig avfall_400x122.png

 

giftig avfall_2_400x120.png

 

Forskrifter om avfall og forurensning pålegger endringer i mottak av farlig avfall.

Deponi Steiland får da åpningstider på tirsdager 0900 – 1500 og torsdager 1100 – 1800.

Bestemmelsene har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller skaper fare for dette, og for å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.

Bardu kommune har mottaksordninger for det meste av farlig avfall – det er ikke nødvendig å kaste det i restavfallet. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall er f.eks. rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, fugemasse, byggskum, løsemidler, sølvpuss, skismøring, skirens og glider som inneholder farlige stoffer, eternittplater, forurenset masse, negl-lakk, klor, white-spirit, diverse syrer, soppmidler, tøy/klær, gryter/panner, temperaturmåler(kvikksølv), takshingel, vindu 60-05, aske (kald og innpakket), teglstein, isolasjon EPS/XPS, gulvbelegg, pcb, impregnert før 2005, bilprodukter og plantevernmidler.

Alle batterier, fra ørsmå batterier i klokker og høreapparater, til vanlige engangsbatterier og store nødstrømsbatterier. Elektrisk batteridrevet utstyr som har ledning tilkoblet, sko, penner, ellers alt som har bling bling/farger eller lager lyd.

Lysstoffrør/sparepærer.  Lysstoffrør inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses. Både dampen og pulveret er skadelig og forurenser tilgrensende varer. EE-avfall inneholder ellers ulike farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten.

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall. I Bardu kommune er kostnadene forbundet med farlig avfall fra husholdning inkludert i renovasjonsgebyret. Dermed blir det gratis å levere dette avfallet inntil 1000 kg.

jerv.png Takk for at dere på denne måten hjelper Bardu kommune med å oppfylle lovkravet på en best mulig måte.