På vegne av Per Kristian simonsen meldes det i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av detaljreguelring for Massetak Rotvoll.

Frist for merknader og innspill er 4. april 2018, og disse bes sendt til:

Per Kristian Simonsen, Kistefossveien 223, 9360 BARDU

eller på epost til pksimonsen@outlook.com

 

For nærmere informasjon kontakt Per Kristian Simonsen tlf. 905 31260

Oppstartsmelding kan lastes ned her.