Renovasjon i Bardu gjennomgår en endring og vi ønsker å informere litt om hva vi jobber med. Endringer er/vil komme og forhåpentlig til det bedre for husholdning/fritidsbolig og bedrifter.

Litt info

Deponiet på Steiland vil være åpen tirsdager fra kl 0900 til 1500, torsdager kl 1100 til 1800. Dette for å videreføre tilbudet til brukerne av deponiet.

Mange spør om de 300 kg gratis husholdnings avfall – hva er/inngår i det. Det er noe av det som du kaster på miljøstasjonen og deponiet.

"Som husholdningsavrfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende jf. forurensningsloven § 27. "

Møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater, sykler, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, kopper og karr. Tekstiler, bleier, bind, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder med isopor. tuber, plast flasker, blikkbokser, metallbokser, glassflasker, plast, papiremballasje fra husholdningen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger, keramikk, porselen, plastesker, folie og bæreposer, kaffe- og chipsposer, plastkanner, plastbokser og blomsterpotter mm            

Farlig avfall menes med det som kan medføre alvorlig forurensning eller skade mennesker og dyr – sølvpuss, batterier, eternittplater, forurenset masse, negl lakk, maling, lakk, spraybokser, klor, white-spirit, diverse syrer, soppmidler, temperaturmåler(kviksølv), takshingel, vindu 65-95, aske(kald og innpakket), teglstein, gulvbelegg, Pcb, Elektrisk duppeditt batteri drevet/ledning tilkoblet, sko, penner, ellers alt som har bling bling/farger eller lager lyd. mm

Dette kan kun leveres av den som tilhører sin boenhet. Boenhet defineres som hus, leilighet, hybel eller annen bruksenhet med mulighet for matstell og hvile. Definisjonen er hjemlet i Forurensningsloven. En bolig kan inneholde flere boenheter. Det gis ikke åpning for «å ta med naboen sitt husholdningsavfall»

Avfallet skal heller ikke leveres i firmabil eller traktor – det vil bli beregnet som næringsavfall.

Byggeavfall er ikke definert som husholdningsavfall og skal leveres deponi, tirsadet fra kl 0900 til kl 1500, torsdager kl 1100 - 1800.

Innredninger kjøkken, bad, vaskerom.  Bygningsmessig materiale, dører, vindu 65-95, veggplater fiber/gips, tak, gulv, listverk, plastrør, takrenner plast, gjære, porter, levegger betong, stein, paller, reoler, lysarmatur, ventilasjon, isolasjon, byggfolie, fliser keramiske/glass, taksten mm

Bygge avfall betales etter satser som står i betalingsregulativet 2017

Kontainere for innsamling av husholdningsavfall ute i kommunen
Abonnenten skal selv bringe sitt avfall til særskilt oppsamlingsenhet. Det skal kun kastes brennbart restavfall i containere. Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong m.v.).

Glass- og metallemballasje, Elektrisk og elektronisk avfall og farlig avfall leveres på miljøstasjonen der det ikke er satt ut glasskontainer på oppsamlingsplass.

Hageavfall, næringsavfall, bygge avfall, store gjenstander og så videre, leveres på Deponi Steiland

Miljøstasjonen er åpen tirsdager fra kl 0900 til 1500, torsdager fra kl 1100 til 1800.

Miljøstasjonen er et tilbud til boenhet og deres husholdningsavfall.

Næring skal henvises til Renovasjon Næring Deponi Steiland og skal IKKE bruke miljøstasjonen eller kontainere som er satt ut til oppsamling av husholdningsavfall i kommunen.

Miljøavgift er en avgift som er pålagt oss til å få et bedre miljø, også for å påvirke forbruksmønsteret for å begrense bruken av miljøskadelige stoffer eller dirigere forbruket over til mindre miljøskadelige produkter, dels å sikre innsamling av miljøskadelige produkter etter bruk.  . Renovasjon Næring Bardu henstiller til å levere varer i retur der du har betalt en miljøavgift for produktet, dette for å belyse avgiftsspørsmålet.

Ellers så er miljøstasjonen klar for mottak av

 • Hvitevarer – får du ikke levert på butikk er vi enda pliktig til å ta imot.
 • Elektrisk – batterileker, strykejern, vaffeljern, mobiltlf, data, nintendo, blinkesko, musikalske gratulasjonskort, leselampe, kabler og ledninger, lyspærer og andre lyskilder, lysstoffrør mm
 • Drikkekartonger - Kartong til melk, juice, vaniljesaus, sjokoladepudding, fløte etc
 • Glass – klart og farget glass
 • Malingsbøtter/olje  - leveres i egen kontainer

Tomme malingsspann av metall kastes i jern/metall og tomme malingsspann av plast kastes i brennbart. Dunker som ikke forteller hva det inneholder skal merkes grundig ang innhold. Dette gr. sikkerhet for videre behandling.

 • Batteri/er – - leveres i egen kontainer
 • Jern/metall – egen kontainer
 • Papp – bør leveres ren og tør – egen kontainer
 • UFF container. Vær oppmerksom på at klær, kofferter med klær og annet avfall IKKE må bli stående igjen utenfor containeren. Fretex har returordning med Posten.
 • Brennbart avfall - Restavfall er det som blir igjen når alt annet gjenvinnbart avfall og avfall med miljøgifter er sortert ut
 • Møbler - skal leveres deponi 

Så henstilles alle til å holde miljøstasjonen ryddig og ren slik at avfall ikke blir dradd utover plassen.

Avfallskverner  - behandling av matavfall i Bardu kommune
Det er den delen av avfallet som gir mest lukt og fluer. Derfor er det ikke lov til å legge matavfall i deponiet. Alle husholdningsabonnenter i Bardu får utdelt husholdningskvern ved å henvende seg til servicekontoret på Kommunehuset.  Monteringen må den enkelte huseier sørge for.

Det er enkelt for den enkelte abonnent og miljøet i kjøkkenbenken blir mye bedre. Nå matavfallet er borte, er det vesentlig mindre avfall igjen, og det er mer trivelig å sortere resten av avfallet.

Næringsavfall
Hva er næringsavfall?  Avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet, enten privat eller offentlig, kalles næringsavfall. Typisk for dette avfallet er at det er ensartet, stammer fra få kilder og oppstår i store mengder. Næringsavfall omfatter avfall fra butikker, hoteller, kontorer, institusjoner, barnehager osv. Det kan også være treflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet. Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg.

NB! Hvis du driver næringsvirksomheten i samme lokale eller eiendom som din private husholdning, er det viktig å skille avfall fra disse to.

Regelverk

Vi ønsker med dette å tilby dere en ordning tilrettelagt deres bedrift.

Matavfall er matrester fra vanlig husholdning og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat, matvareproduksjon, samt rester etter måltider som kantine eller spiserom. Matavfall skal ikke leveres sammen med brennbart avfall. Matavfallet skal enten kvernes og behandles sammen med avløpet, eller komposteres til jord av den enkelte.

Ikke dokumentert og riktig behandling av dette avfallet så kan vi tilby avfallskvern.

Når det gjelder kontainer har vi følgende muligheter for avfallshåndtering:

Usortert avfall/restavfall er avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning eller pga. ulike årsaker, f.eks. at avfallet er tilgriset av mat, jord, er vått eller usorterbart. Eksempler på brennbart avfall er tilgriset papir, plast, små gjenstander for eksempel plastleker, emballasjeplast og små mengder isopor.

Bølgepapp/papir er egen ordning. Papprute hver fredag

Rent trevirke er avfall

Smitterisiko og/eller problemavfall er smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinær og lignende. Ordningen omfatter ikke patologisk avfall, da det er særskilte ordninger for dette

Har du ingen avtale og ønsker avtale med Renovasjon Næring Bardu kan du sende mail til nearingsavfall@bardu.kommune.no eller ringe formann på renovasjon på tlf 90921161.