Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ekstremværet 'Kyrre'

Nordland og Sør-Troms:
Torsdag ventes nedbørmengder på 50 til 80 mm inn mot Nordland fra Saltfjellet til områdene rundt Vestfjorden. Natt til fredag vil nedbøren bevege seg nordover og gå over til snø. Fredag ventes lokalt ekstreme snømengder i Lofoten, Vesterålen, Salten, Ofoten, og Sør-Troms, og lokalt vestlig sterk storm på kysten og i fjellet. Vinden ventes å avta noe utover fredag ettermiddag.  

Beskrivelse av værsituasjonen:
Et kraftig lavtrykk øst for Jan Mayen gir torsdag og fredag vedvarende kraftig vind og nedbør inn mot Nordland og Sør-Troms. Lavtrykket går østover, og vil fredag ligge utenfor Troms.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Varselet gjelder fra 13.03.2014 for Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.
Varsel om sørpe- og jordskredfare, gult nivå for Nord-Trøndelag, Nordland og Troms grunnet regn og stor snøsmelting.
Det ventes mye nedbør i løpet av torsdag i tillegg til kraftig snøsmelting og høy grunnvannstand. Snøgrensen blir lavere i løpet av dagen, men mye vind bidrar til snøsmeltingen. Bratte skråninger og områder langs bekker og elver med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Varselet gjelder mest for sørpeskred og i mindre grad for jord- og flomskred. Skredfaren vil være avtagende i løpet av dagen.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 13. mars 2014