Bardu Bygdeboknemnd har besluttet å sette sluttstrek for gårds- og slektshistorien ved utgangen av 2013, og ting som skjer etter dette blir ikke med i boka. Vi setter også utgangen av året som tidsfrist for å levere inn skjema til bygdeboka. I den forbindelse ønsker vi også at alle som har endringer til det de tidligere har levert inn, familieforøkelse, bytte av bolig og så videre, vil sende en e-post eller komme innom med informasjon.

Skjema fås her: http://www.bardu.kommune.no/gaards-og-slektshistorie-skjemaer.4642876-145496.html , på avdeling service på kommunehuset eller på biblioteket. Skjema og annen informasjon kan leveres på e-post til forfatter: Elin.Torsetnes@bardu.kommune.no. Papirutgaven kan du levere på kommunehuset eller til medlemmer av Bardu bygdeboknemnd: Toralf Heimdal, Bodil Haugli, Torunn Inger Foshaug, Hans Brandvoll, Karsten Brandmo, Geir Inge Sørgård og Per Magnus Strømsmo.

Setermoen grendeutvalg kommer til å sitte på møterom 1 i andre etasje på kommunehuset hver fredag fra klokka 11 i hele november. Der kan du få skjema, og de hjelper også til med utfylling for dem som har behov av det. Vi håper også at alle som sitter med informasjon de ikke har fått ned på skjema, eller en god historie som bør være med, tar kontakt med forfatter, et medlem av bygdeboknemnda eller en grendekontakt.