Tid og sted for stemmegivning i Bardu er som følger:
- Setermoen valgkrets i kommunehuset  søndag  11. sep  kl 1600 - 2000
- Setermoen valgkrets i kommunehuset  mandag  12. sep  kl 1000 - 2000
- Øvre Bardu valgkrets på Øvre Bardu skole mandag  12. sep  kl 1000 - 1800
- Salangsdalen valgkrets på Fredly barnehage  mandag  12. sep  kl 1000 - 1800
- Nedre Bardu valgkrets på Nedre Bardu skole  mandag  12. sep  kl 1000 - 1800

Ordinær forhåndsstemmegivning avsluttes ved biblioteket fredag 9. september.

Stemmerett har norske statsborgere som
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
- er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
 

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de
- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
- er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.