Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Melding fra NVE

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste 22.6.2011 kl 1100

Meldingen gjelder for perioden 22.6 - 23.6 i Nordland og Troms. Det ventes til dels mye nedbør i området det kommende døgn. Dette vil medføre raskt økende vannføring i små og mellomstore vassdrag. Vannføring kan i enkelte områder ventes å nå opp mot nivået for 5-årsflom.
Det er knyttet stor usikkerhet til mengde og lokalisering av nedbøren, og vannføringsutviklingen vil være avhengig av dette.
Det er viktig at avløpsveier holdes åpne. Stikkrenner og sluk bør renses. Store nedbørmengder på allerede vannmettet jord medfører økt fare for skred. Det vil ikke bli sendt ut flere meldinger i denne omgang.
Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 22. juni 2011