Saken ble behandelt i utvalg for omsorg og oppvekst den 7. oktober 2010 og de gjorde følgende vedtak:

På grunn av dårlig avkastning i 2009, utdeles det ikke stipend fra legatet i 2010.