De gangveiene som feies i år er vist med rødt på vedlagt kart.