Begrunnelse:
Anders Hoffmann tildeles kulturprisen for sin innsats for musikken og sangen i Bardu gjennom mange år. Han startet med musikken allerede som 5-åring og har spilt daglig siden.

- Han spiller piano, gitar, trommer, bass, i tillegg til at han synger/er solist.
- Han har komponert sanger, hadde sin første plateutgivelse i 1991. I 2006 skrev han en sang om Bardu. Han har opptrådt med denne ved flere anledninger, bl.a. 17. mai 2006 i Kirkeparken og høstkonserten samme år.
- Han har arrangert happening for ungdom på Setertun 16. mai 1990 for å gi ungdommen en felles arena, ”Swingnatt 90”.
- Han har arrangert og ledet underholdningsaften fredag 28. august under årets Bardumartna, som samlet over 300 døler.  Aktørene var Bardudøler med et alderspenn på over 50 år.
- Anders er en sosial og kulturell person med forståelse for et godt samarbeide.
- Han er en verdig kandidat til Bardu kommunes kulturpis 2009.

Kulturprisutdelinga vil foregå under Høstkonserten i Setertun søndag 25. oktober 2009. Ordfører Oddvar Bjørnsen vil overrekke kulturprisen. Umiddelbart etterpå vil det være et eget arrangement på Fogden for inviterte gjester.

I følge vedtekter for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet. Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom av Alvin Jensvold.

De andre foreslåtte kandidater:
Astrid Hansen, Astrid og Magnar Hansen, Rasmus Steinfindstad, Revygruppa til UL Bardujord, Bardu Bygdetuns Venner, Jarle Walter Heimdal, Bente Kroken, Corinna Stamm, Kristianne Brandmo, Kjell Hovde.

Tidligere prisvinnere:
Kulturprisen ble delt ut første gang i 1991 og har vært delt ut hvert år til og med 1997. Neste tildeling var i 2000.  Kulturprisen deles nå ut hvert år.

Gudleiv Øverås (1991), Bodil Nyhus (1992), Roald Utgård (1993), Eivind Steien (1994), Per Årnes (1995), UL Freidig (1996), Inger Livelten (1997), Bardu Musikkforening (2000), Fred Børre Lundberg (2001), Halvor Eggen (2002), Ernst Hansen (2003), Bodil og Ola Haugli (2004), Tove og Rolf Hansen (2005), Inger Heimdal (2006), Bardu IL (2007), Per Midttun (2008).