Merknader sendes skriftlig til Bardu kommune, Postboks 401.9365 Bardu, eller på epost postmottak@bardu.kommune.no.

Plankartet viser grunnvannsinntak og omlegging av Bardujordveien. Det vises også til planbestemmelsene og planbeskrivelsen.

Dokumentene kan fås på papir ved å henvende seg til servicekontoret tlf 77185200.