ALLE kan sende inn bilder fra Bardu til neste års Bardukalender. 

Bardu kommune ønsker bilder til utgivelse av Bardukalender 2010.

 

Overskuddet av salg av Bardukalender 2010 går tilbake til lag og foreninger.

Kr 22000,- ble utbetalt til lag og foreninger fra overskudd fra kalendersalg 2009.

 

Vi ønsker primært naturbilder som er forbindende med aktuell måned.

f.eks vinterbilder for januar, februar, sommerbilder for juni, juli osv.

 

Tenk kreativt.

 

 

Overskuddet av salg av Bardukalender 2010 går tilbake til lag og foreninger.

Kr 22000,- ble utbetalt til lag og foreninger fra overskudd fra kalendersalg 2009. Se bilder fra Bardukalender 2009 og se hvem som fikk tildelt midler.

 

 

 

Feb Ned Grnnfjellet OSagerup[ 1]

Juni Fjelltrim T Moberg

Februar:Foto: Oddgeir Sagerup.  UL Freidig fikk tildelt overskudd . Juni: Foto: Tonje Walle Moberg.       Bardu IL TURN fikk tildelt overskudd.

 

Juli BadebilderTonje  010

Aug Brplukking Fosshaug Grd GLFosshaug

Juli: Foto: Tonje Holkestad.        Gråbein 4H fikk tildelt overskudd.

August: Foto: Ann Monica Bergheim. UL Viking fikk tildelt overskudd.

 

 Krav til bildene:

1.    Bildene må være gjenkjennelig til aktuelle måned og tatt i Bardu. Årstall uvesentlig.

2.    Bildekvalitet minimum 300 dpi (bildestørrelse over 2200 x 1800).

3.    Innsendes digitalt i full oppløsning.

4.    Antall bilde pr. innsender max 2 bilder/måned.

5.    Oppgi fotograf, bildetekst, og hvor bildet er tatt.

 

Kåring av bilder til kalenderen:

Bardu kommune, som ansvarlig utgiver, vil være ansvarlig for å velge ut bilder til Bardukalender 2010.

                                              

Fotograf bak bilder til Bardukalenderen får bestemme hvilket lag, forening som får tildelt midler fra overskudd av kalender-salget. Fotograf bak månedens bilde oppgis i kalenderen.

 

Innsending av bilder:

Sendes fortløpende til e-post: anne.mari.berglund@bardu.kommune.no

eller: postmottak@bardu.kommune.no

 

Frist for innsending av bildene er 31.10.09.