Ernst Hansen (H) - leder
Karl Johnny Bjørnsen (Sp) - nestleder
Siri Aasvang Bjørnsen (H)
Keth Bjørnsen (Ap)
Tom-Ronny Fosslund (Ap)