messepiker_320x380
Annelise Josefsens ”Messepiker” skal få plass foran det nye messebygget i Setermoen leir.

To kunstnere som har markert seg med skulpturer i materialene stein, aluminium og stål ble invitert til å konkurrere om oppdraget på Setermoen. Det regionale utsmykkingsutvalget ønsket en utsmykking som kunne bidra til å gi leiren identitet og valgte etter nøye vurdering av bidragene i konkurransen forslaget "Messepiker" fra Annelise Josefsen. Den nye skulpturen skal stå ved det nye messebygget på Setermoen. Et  sentralt sted i den nye leiren som er under utvikling.

Multimedia i Heggelia

Til utsmykking av det nye flerbruksbygget i Heggelia ble to grupper av kunstnere invitert til  konkurransen. Utsmykkingsutvalget ønsket å ta i bruk den 100 meter lange hovedgata gjennom bygget til utsmykking og la vekt på å invitere kunstnere som jobber med ny teknologi, lys, lyd og multimedia. Valget falt tilslutt på installasjonen "Den hvite elven" fra kunstnerne Per Åge Lyså, Bjarne Kvinnesland og Yngve Sandboe.

Flerbruksbygget i Heggelia blir om lag 8 000 kvadratmeter stort og skal drives av Forsvaret og Målselv kommune i samarbeid. Det skal blant annet inneholde konsertlokale og bibliotek når det åpner neste sommer. Installasjonen "Den hvite elven" som skal utsmykke hovedgata i bygget blir flere meter høy. Den bruker elementer av både lys, farger og lyd som helt sikkert vil bli lagt merke til av de mange tusen som kommer til å besøke huset.

Den hvite elven_287x380
Utsnitt fra ”Den hvite elven” – multimediakunst til flerbruksbygget i Heggelia.