Bjarne Kollstrøm - leder
Anne Bech Strømseng - nestleder
Gro Bjerregård

Les mer om forliksrådet