Betaling av skuteravgift

Løypeavgiften er kr. 200,- for sesongen 2018. Kvitteringen er personlig.

For betaling med SMS, send kode: AVGIFT BAR10 ditt navn til 2377

Om du ønsker å betale avgift for noen andre, og/eller betale med VISA/Mastercard, åpne betalingssiden hos iNatur (http://goo.gl/B845NG). En serviceavgift på kr. 20,- vil tilkomme.

Felles for alle løyper

 • På betalingssida til Inatur er det en kalender, bruk hvilken som helst uke for å kjøpe sesongkortet
 • Betalt avgift gir rett til å kjøre i alle løypene (1-4), men IKKE løype 3.1 Næringsløype Leinavatnet. Her gjelder kun særskilt tillatelse. Løype 3.1 er avstikker fra løype 3.
 • Åpningsdato 15. februar
 • Kvittering for betalt avgift skal framvises ved kontroll.
 • Fartsbegrensninger, skiltet i løypa
 • Løyper eller deler av løyper kan bli stengt før ordinær stengedato dersom is-/snøforhold krever det.
 • Kjøring tillatt inntil 15 meter på hver side av stikk. Rasting/parkering tillatt inntil 30 meter på hver side av stikk.

Løype 1 Innset – Altevassdemninga (kryss med løype 2)

 • Stenging 5. mai (siste kjøredag)
 • Fartsbegrensning 20 km/t

Løype 2 Altevatnet

 • Fartsbegrensning 40 km/t inn til kryss Golivassodden. Innenfor denne er det veitrafikklovens bestemmelser som gjelder, dvs inntil 70 km/t (uten slede og passasjer), 60 km/t med slede uten passasjer og 40 km/t med passasjer.

Løype 3 Leinavatnet

 • Fartsgrense 40 km/t
 • Løype 3.1 næringsløype, som er en avstikker inn til campen til Villmarkstur, Altevasshytta og Fjellguiden, er ikke åpen for allmenn ferdsel
 • Avstikkere inn til Maisabukta og Lappbukta. Stopp nede på isen.
 • Endepunkt på isen merket med skilt «Løypeslutt».

Løype 4. Sollia – Sverrevatnan  

 • Stenges 25. april
 • Fartsgrenser: de første 400 m  20 km/t, deretter 30 km/t