Øvre Bardu barnehage ligger ved Vikingkrysset, 5 km sør for Setermoen sentrum mot Altevatn. Barnehagen har to avdelinger;
Kalvebingen har plass til 9 barn under tre år, mens Kløverenga har plass til 18 barn over tre år.

Åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.15.

Vi holder til i nybygde lokaler sammen med Øvre Bardu skole. Her har vi i tillegg til moderne lokaler og en velutstyrt lekeplass, et unikt nærområde med gangavstand til både skog og mark og vann. Vi har et nært samarbeid med skolen om å lage gode og smidige overganger mellom barnehage og skole.
Vår hovedoppgave er å drive barnehage etter de mål som er nedfelt i lov om barnehager med forskrifter. I barnehagens årsplan har vi nedfelt konkrete mål for arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er at ungene skal oppleve at de er verdifulle, at de har venner og at de kjenner trygghet og tilhørighet.
I dette arbeidet er utvikling av språk og sosial kompetanse sentral, og vi bruker blant annet de metodiske oppleggene "Steg for Steg" og "Snakkepakken" som noen av verktøyene våre. Våren 2016 ble vi plukket ut til å være en av landets 27 språkkommuner, et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Det betyr at vi vil ha arbeid med språk som et særskilt satsingsområde framover, både hva angår kompetanseheving i personalgruppa og arbeidet inn i barnegruppa.

På personalsiden legger vi spesielt vekt på glede og humor i hverdagen, og vi har et bevisst forhold til at vi er viktige rollemodeller for barna. Det å ha et nært samarbeid og være på tilbudssiden til hverandre uavhengig av avdeling er et ledd i dette.  Vi har erfarne barnehagelærere i alle pedagogstillingene og dyktige assistenter med lang erfaring fra barnehagefeltet i alle assistentstillingene.

Fagdager/ planleggingsdager for personalet i 2017-2018:
18/8, 19/9, 21/11, 2/1, 3/1 og 18/5. Barnehagen er stengt disse dagene.