Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Bardu kommune å vurdere hvorvidt Bardu, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen kan bestå som egen kommune. Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati.

Økonomikapitlet i utredningsrapporten vil bl.a. spesielt også belyse mulige konsekvenser av forslaget til nytt inntektssystem. Les rapporten her.