Demensteamet i Bardu kommune deltar i demensutredning i samarbeid med fastlege. Kjenner du noen som har problemer med: glemmer nylige hendelser, gjentar historier, forvirring i forhold til tid og sted, problemer med å gjenkjenne folk, har fått forsterkede personlighetstrekk, svekket dømmekraft, problemer med å klare seg selv i hverdagen.

Hvorfor er demensutredning viktig? Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, vurdering av medisiner, legge til rette hjemmesituasjonen, sette i gang tiltak til riktig tid.

Demensteamet kan tilby:
- Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
- Kartlegging av behov for hjelp
- Hjelpemidler som kan støtte hukommelse og bidrar til økt sikkerhet i hjemmet
- Oppfølging av pasient og pårørende
- Veiledning til pårørende og personell

Hvem kan kontakte oss?
- Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt
- Helsepersonell i kommunen
- Fastleger

Kontaktinformasjon:
Kristin Sørgård, demenssykepleier/leder i demensteamet
Telefon 400 33 018
E-post: kristin.sorgard@bardu.kommune.no

Tjenestetilbud i Bardu kommune:
- Dagsenter for hjemmeboende personer med demens, 3 dager pr uke
- Avlastning i sykehjem.
- Støttekontaktordning - søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside eller kontakt pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, tlf 77185550

Nettsteder:
Nasjonalforeningens hjelpetelefon til de som er rammet av demens og deres pårørende, demenslinje tlf 81533032
Helsenorge.no  (Informasjon og råd til demensrammede og pårørende)
www.nasjonalforeningen.no/no/Demensliv/Snakk med oss om demens
www.aldringoghelse.no