Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tjenester fra A til Å

Tjenestene er sortert alfabetisk

A B E F G H I J K L M N O P R S T U V

A
Administrasjonsutvalg
Akan
Aldersdemens
Alkoholprøve
Allmenne kulturtiltak
Andre næringstiltak
Andre politiske utvalg
Ansatte
Ansettelse
Avlastning i hjemmet
Avløp

B
Barduhallen
Barduheimen
Barduposten
Barnehager
Barnevern
Behandling kildesortert avfall
Behandling restavfall
Beredskap
Betalingssatser
Bibliotek
Bosetting
Brann- og redningsvesen
Brøyting
Byggesak

E
Edruskap
Eiendomsskatt
Eldreråd
Ergoterapi

F
Feiervesen
Fisk
Flyktningetjenester
Folkebibliotek
Forliksråd
Formannskap
Friluftstiltak
Fritidsklubb
Fysioterapi

G
Gebyrer

H
Helsesenter
Helsestasjon
Hjemmehjelp
Hjemmesider
Hjemmesykepleie

I
Idrett
Innfordring
Innmelding skole
Integrering flyktninger
IT

J
Jordbruk
Jordmor

K
Kart og oppmåling
Kildesortering
Kirker og kapeller
Klagenemnd
Kloakkavgifter
Kommunale avgifter
Kommunalsjef
Kommunestyre
Konfliktråd
Kontantstøtte
Kontrollutvalg
Krisesenter
Kultur
Kulturaktiviteter funksjonshemmede
Kulturvern og museer

L
Landbruk
Legekontor
Legevakt
Lekeplasser og friområder
Lærlinger

M
Medisinsk rehabilitering
Miljøvern
Motorferdsel i utmark
Musikk- og kulturskole

N
Næringsarealer
Næringsbygg
Næringskoordinator
Næringsvirksomhet

O
Offentlig servicekontor
Ordfører
OSK
Overformynderi

P
Parkanlegg
Plan-teknisk utvalg
Pleie- og omsorgsseksjon
Pleie- og rehabilitering sykehjem
Politiske utvalg
Politivedtekter
Preparering skiløyper
Private kloakkanlegg
Private vannverk
Private veier
Profilering
Psykiatritjenesten

R
Regionråd
Restavfall
Rådmann

S
Sekretariat
Serviceavdeling
Skatteoppkrever
Skogforvaltning
Skolefritidsordning
Skoler
Skoleskyss
Snørydding
Snøscooter
Sosial
Spesialavfall
Støttekontakt
Sykehjem

T
Tilskudd idrettsorganisasjoner
Tilskudd landbruksnæring
Tilskudd næringsvirksomhet
Tilskudd psykisk helsearbeid
Turistinformasjon

U
Utvalg for motorferdsel i utmark
Utvalg for omsorg og oppvekst

V
Vaksinasjoner
Vann
Varaordfører
Vassdragsforvaltning
Veier
Vennskapskommuner
Viltnemnd
Voksenopplæring

Publisert | Oppdatert 05. januar 2006