Foreldresupport

Foreldresupport er en helt ny lavterskel telefon og chat til mammaer og pappaer som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende.

Å bli forelder kan være fantastisk, men også veldig krevende. Lite søvn, stress og barnegråt kan utløse fortvilelse og hjelpeløshet i en ny hverdag. Mange mammaer og pappaer kan også få tunge tanker i svangerskapet eller rett etter fødsel. I slike situasjoner kan det være fint å søke hjelp, støtte eller veiledning. Et telefonnummer og en fortrolig fremmed kan være nok for å håndtere en vanskelig situasjon.

Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse