Troms Fylkeskommune ønsker å skilte den videregående skolen på Bardufoss på samisk.
Det er i denne forbindelse reist en navnesak hvor nordsamisk stedsnavntjeneste hos Sametinget har kommet med en tilråding av samisk skrivemåte på stedsnavnet Bardufoss. Siden stedsnavnet Bardu har sitt utspring i vår kommune vil navnesaken også gjelde en rekke lokale stedsnavn der Bardu inngår. Vedlagte liste viser alle registrerte stedsnavn hvor Bardu helt eller delvis inngår og som nå vil få et nordsamisk navn.


Stedsnavnloven § 6 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som
de har en særlig tilknytning til. De lokale foreningene skal få varsel om saka og kopi av
stedsnavnkonsulentens tilrådninger. Bardu kommune legger derfor ut navnesaken på høring hvor saken etter høring vil bli behandlet politisk i Plan- teknisk utvalgs møte februar 2021. Frist for å komme med innspill settes til 1. februar 2021.

Høringsbrev fra Samtinget

Oversikt over aktuelle stedsnavn