Hjelpeformidling i Bardu

Hjelpemiddelformidling i Bardu kan deles i to hovedgrupper.

Den ene gruppen er de hjelpemidlene som dekkes av folketrygden og som krever at man har en varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne. Disse hjelpemidlene kommer fra Hjelpemiddelsentralen i Tromsø og vil bli utlevert som varig hjelpemiddel, eller til behovet opphører. For mer informasjon gå inn på nav.no.

Den andre gruppen er de hjelpemidlene for midlertidige behov, over en kortere rehabiliteringsperiode. Disse vil komme fra det kommunale hjelpemiddellagret og utvalget av typer hjelpemidler er begrenset. Kommunen vil kunne bidra med å finne midlertidige løsninger.