Forskriften kan ses her eller ved henvendelse Kommunehuset, servicekontoret i perioden 05.03 – 15.04.2019.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes Bardu kommune, Enhet tekniske tjenester, Pb 401, 9365 BARDU eller e-post postmottak@bardu.kommune.no merket med «Forskrift om gebyr for vann og kloakk» innen 15.04.2019

 

Bardu kommune, enhet tekniske tjenester