www.bardu.kommune.no

Folkemøte om kommunereformen

Torsdag 7.januar kl 19.00-21.00 i Kommunestyresalen.

Bardu kommune ønsker en dialog med innbyggerne om hvordan Bardu best kan møte kommunereformen. Vi ønsker å ha et aktivt forhold til kommunereformen og selv påvirke og ta ansvar for fremtiden. Kommunestyret har vedtatt følgende alternativer som nå utredes:

  1. Bardu som egen kommune
  2. Bardu og Målselv
  3. Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv

Bardu kommune har selv utarbeidet et statusbilde over egne tjenester og funksjoner. Dette i tillegg til den regionale utredningen i regi av midt-Troms Regionråd (og Lavangen og Salangen kommuner).

Telemarksforskning er engasjert for å utarbeide en analyse der Bardu kommune fortsetter som egen kommune framover og konsekvensene med dette.

Tema for møtet:

  1. Velkommen ved Ordfører Toralf Heimdal
  2. Kommunereformen så langt ved Rådmann Hege Walør Fagertun
  3. Framtidige oppgaver lagt til kommunene
  4. Gjennomgang av statusbilde for Bardu kommune
  5. Det nye inntektssystemet
  6. Diskusjon og innspill
  7. Oppsummering

 

Vel møtt!                                                                                                                            

Toralf Heimdal ordfører

Publisert | Oppdatert 04. januar 2016