www.bardu.kommune.no

Felles/ åpent informasjonsmøte for gårdbrukere

Innovasjon Norge (IN), Troms kommer til Bardu tirsdag 28. januar 2013, her vil de ha et felles/ åpent informasjonsmøte for gårdbrukere og fremtidige gårdbrukere i Bardu og Salangen. Her vil de informere om IN sine tilskudds- og låneordninger til landbruket samt prioriteringer. Møtet er kl 10.00- kl 11.00 i kommunestyresalen på kommunehuset.

Vel møtt!

Publisert