www.bardu.kommune.no

Faktura på kommunale avgifter - purringer

Bardu kommune sendte i post 4. september ut faktura for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og evt feiing) med forfall 20. september. Det viser seg at ikke alle har mottatt denne faktura innen forfall. Bardu kommune har tatt dette forhold opp med Posten i et forsøk på å finne ut hva som er grunnen til at forsendelsen ble forsinket. I disse dager sender Bardu kommune ut purringer på de fakturaer som ikke er betalt innen forfall. Hvis det er bebyggere som ennå ikke har mottatt den opprinnelige faktura eller fikk faktura etter forfall, ber vi om at disse tar kontakt med kommunen.
Bardu kommune informerer også nå om at eiendomsskatt andre termin blir fakturert i oktober/november. Dette vil være etter at alle klager er behandlet.

Publisert | Oppdatert 09. oktober 2014