www.bardu.kommune.no

Er du/dere interessert i å drifte Steilia alpinsenter eller kjøre skiløyper for Bardu kommune?

Drift av Steilia Alpinsenter og preparering av skiløyper for Bardu kommune.

 

Bardu kommune ønsker å komme i kontakt med noen som kan tenke seg å drifte Steilia Alpinsenter eller preparere skiløyper, eller påta seg begge oppgavene mot et driftstilskudd.

 

Er dette av interesse? Gi tilbakemelding innen 4. november 2015 til Bardu kommune pr. post eller e-post til: Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu / postmottak@bardu.kommune.no Merk deres henvendelse med sak 15/609 og oppgi kontaktinformasjon.

Alle som melder sin interesse, vil bli innkalt til et møte 10. november 2015. På møtet vil det bli gitt informasjon om oppgaven, økonomi med mer. Bardu kommune er åpen for innspill på hvordan drift av Steilia og preparering av skiløyper kan løses.

 

Kort beskrivelse av oppgavene:

Løypekjøring foregår i vintersesongen og på dagtid (0800 – 1600) mandag til fredag. Det skal samarbeides med frivillige som kjører løyper på kveld, lørdag og søndag. Bardu kommune sin prepareringsmaskin vil kunne inngå i en driftsavtale.

Steilia er åpen i vintersesong og oppgaver omfatter daglig drift i sesongen med drift og vedlikehold av heis, snøproduksjon, preparering, billettsalg med mer. Det forventes samarbeid med Bardu Alpinklubb som bidrar med dugnad inn i driften. Den som drifter må også skaffe til veie driftsleder / avtale med driftsleder for skiheisen. Vedlikehold av utstyr etter endt sesong og klargjøring før ny sesong.