Nytt fra 2022 er at Skatteetatens formuesgrunnlag skal brukes på boliger for fastsetting av takst. Der det ikke finnes formuesgrunnlag skal tidligere takster fra 2013 benyttes. Det vil for sistnevnte bli endring i grunnlag fra 2023 etter ny alminnelig taksering i 2022.

Eiendomsskatt utgjør 1 promille av eiendomsskattegrunnlaget, og eiendomsskattebeløp under 300 kr faktureres ikke.

Les mer på kommunens sine hjemmesider Eiendomsskatt.