www.bardu.kommune.no

Det inviteres til arbeidsverksted/folkemøte for kommuneplanens samfunnsdel

Vil du være med å forme fremtidens Bardu-samfunn?

 

Bardu kommune inviterer til arbeidsverksted/folkemøte for å få innspill til revidering av kommu­nens samfunnsplan. Møtet er åpent for alle.

  • Torsdag 24. januar 2019 kl. 18.00-21.00 i kommunestyresalen.

 

Til dette arbeidet trenger vi hjelp fra hele kommunen. Vi trenger forslag, meninger og innspill både på det som vi er gode på, det som vi bør videreutvikle oss på, og det som vi kan ha et forbedrings-potensiale på. Kunnskapen om hvordan Bardu er i dag, er hos alle som bor i kommunen, og som er brukere av private og offentlige tjenester, tilbud, bygg og aktiviteter. Hvordan kan vi gjøre Bardu til en enda bedre plass å bo og jobbe?

Torsdag 24. januar 2019 arrangerer Bardu kommune folkemøte i kommunestyresalen. Det blir innledningsvis noen korte innlegg om hvor Bardu står i dag og om hva kommuneplanen bør si for framtidig utvikling av Bardu-samfunnet.

Hovedbolken for kvelden blir gruppediskusjoner og arbeid rundt gruppebord knyttet til styrker og svakheter, muligheter og trusler for Bardu-samfunnet:

  • Hvordan kan vi sammen videreutvikle vårt lokalsamfunn?
  • Hva gjør Bardu til en trygg og attraktiv kommune? Hva kan gjøres bedre eller på annen måte?
  • Er det noe politikerne våre overser eller noe de bør gjøre en ekstra innsats for?
  • Hvordan får vi dette til?