Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av butikkene. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for denne runden av etableringer er:

  • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommuner uten Vinmonopolbutikk
  • Etablerte handelsmønstre i eller omkring slike kommuner
  • Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk

Ved utgangen av 2006 vil Vinmonopolet ha 211 butikker. Med dette bor 79 prosent av befolkningen i kommuner med eget Vinmonopol mens 84 prosent av befolkningen bor nærmere enn 15 km fra nærmeste Vinmonopol. De nye butikkene bedrer tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene ytterligere.