Målsetting:
- Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
- Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til , gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
- Den kulturelle skolesekken skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.