Sammen med de beste finalekandidatene går de syv vinnerne videre til vår nasjonale konkurranse hvor vinneren får 250.000 kroner og tilbud om en gratis idétest i DnB NOR iLab.

I år som foregående år, har vi en spennende nasjonal jury sammensatt av fremtredende representanter fra næringsliv, arbeidsliv og politikk med kunnskapsminister Øystein Djupedal som juryleder. Juryen anerkjenner viktigheten av innovasjon i offentlig sektor og ser gjerne at en kommune er så innovativ at den kan vinne DnB NORs Innovasjonspris.

Antall deltagere har økt hvert år, og i fjor fikk vi inn hele 403 ideer. Dessverre var deltagelsen fra offentlig sektor nesten fraværende. Av samtlige innsendte ideer stammet kun 2 fra offentlig sektor. Vi vet at offentlig sektor er nyskapende på flere områder og er involvert i mange spennende prosjekter. Dette har blant annet Oppdal kommune bevist ved at deres idé nådde helt til finalen i den nasjonale prisen i 2003 med ideen Bruk av PKI i tjenesteytingen. Ideen de deltok med var en løsning for elektronisk legitimasjon og signatur på Internett, tenkt benyttet for å effektivisere bruken av offentlige tjenester for både privatpersoner og bedrifter.

Vi ønsker med dette å oppfordre dere til å sende inn bidrag til årets konkurranse. Ideer kan sendes inn på våre internettsider frem til 1. april 2006. Mer informasjon om prisen finnes på www.dnbnor.no/innovasjon.

Har dere ytterligere spørsmål knyttet til prisen og deltagelse kan dere kontakte DnB NOR Innovasjon, ved Edvard Øien, på telefon 951 46 911.