Bardu Kommune ved enhet næring samarbeider med Innovasjon Norge Arktis og inviterer gründerne til en liten «gründernes dag» i Bardu. 1. linjetjenesten til Bardu Kommune vil være tilgjengelig og det vil også Innovasjon Norge Arktisk være.

Målgruppen for dagen er:

• Gründerne som har planer for å starte egen virksomhet.
• Gründere som har startet egen virksomhet og har spørsmål som man trenger råd, bistand på.

Det blir mulighet for å snakke med både 1. linjetjenesten og Innovasjon Norge Arktisk denne dagen. I tillegg vil det bli gjennomført et
Seminar «fra ide til marked» som vil kunne gi mange innspill til kommende gründere i Bardu.

Programmet (word format)  for denne dagen kan lastes ned ved å (klikke her). PDF document ODT document
Programmet (PDF format) for denne dagen kan lastes ned ved å (klikke her)

Vi ønsker både lokalt og regionalt næringsliv velkommen.

 

2.2.2017 Bardu Kommune, enhet næring