Har du behov for å snakke med kommunens 1. linjetjeneste i Bardu Kommune?

Som vi tidligere har informert om, så har Bardu Kommune midlertidig inngått en avtale om slik bistand med VINN. VINN sin representant vil være tilstede i Bardu Tirsdag 10.1.2017. Dette for å kunne bistå personer som har etablerings- gründerplaner med faglige råd og veiledning. 

Ingen ideer er for små og ingen er for stor, enten det dreier seg om å utvikle en bedrift du har, eller starte noe nytt, så kan vi bistå og gi deg råd på veien.

VINN vil være tilstede hele dagen på Enhet næring sitt kontor i kommunehusets 3. etg. Det kan være lurt å ta kontakt med VINN for å gjøre en forhåndsavtale for møtet. Da kan du kontakte eniorrådgiver i VINN, Ann-Kristin Andreassen, Telefon 99 51 93 51, e-post annkristin.andreassen@vinn.no

Bardu 2.1.2016, Enhet næring