Pga lav påmelding, så har det varslede etablererkurset blitt flyttet nok en gang.

VINN i samarbeid med Futurum og flere kommuner mellom Bardu og Tysfjord kjører nå i gang et etablererkurs for gründerne i denne regionen. Det er VINN som vil stå for gjennomføringen som er støttet av Innovasjon Norge.
Kurset er nå forskjøvet, påmeldingsfrist er satt til 10. okotberr, med søknadsfrist 6. oktober.

Kurset vil gjennomføres følgende datoer

10. oktober - 11. oktober kl 09.00-16.00
7.november - 8.november kl 09.00-16.00
21.november - 22. november kl 09.0016.00

Opplæringen er tiltenkt å være et tilbud i kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord og Bardu. Kursstedet vil variere basert på hvor deltakerne kommer fra. Kursets målsetting er å øke eltakernes kompetanse på etableringsfaglige emner som skal sette dem i stand til å etablere egen virksomhet og gjøre den levedyktig. Kurset skal også ha en funksjon i forhold til å avklare de tilfeller der egenetablering ikke er hensiktsmessig eller ønskelig.


Faglig innhold:

-Introduksjon til entreprenørskap
-Realitetsorientering - hva vil det si å være etablerer?
-Idéutvikling ved hjelp av forretningsmodell
-Forretningskonsept, forretningsplan og strategi
-Kalkulasjon, budsjettering og lønnsomhetsvurdering
-Regnskap
-Formelle krav
-Informasjon og veiledning i forbindelse med egen virksomhet
-Oppfølging etter endt kurs

 

Praktisk informasjon til potensielle søkere på etablererkurs fra Bardu Kommune.
Påmeldingskostnad for deltakelse på etablererkurset vil være kr 4.636,-.

Beløpet må betales av gründerne selv. Bardu Kommune har imidlertid en pågående satsning (ref virkemiddelplanen og strategisk næringsplan). Hovedmålet i denne planen er å stimulere til at flere gründere utvikler forretningsplaner og realiserer sin virksomhet i Bardu eller regionen. Ønsket effekt er økt andel arbeidsplasser. Bardu Kommune vil derfor innstille på å gi tilskudd til å dekke gründernes kostnader for gjennomføring av etableringskurset. Dette skjer under forutsetning av at gründerne som deltar på etablererkurset på forhånd sender søknad om dekning av utgifter til etablererkurset. 

Søknad om deltakelse til etablererskole kan gjøres via denne linken.  http://www.futurum.no/no/?Article=50

Søknad om å få dekket kostnadene til etablererkurset kan gjøres via denne linken. www.regionalforvaltning.no

Først til «mølla» gjelder.

For nærmere informasjon, kontakt næringsavdelingen på e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no eller via telefon 900 36666

Med hilsen
næringsavdelingen i Bardu Kommune