Setervann
Bardu kommune arbeider med reguleringsplan for Setervann. Der inngår toveis busslomme ved Smestad.
Toveis busslomme ved St. Hansbakken er etablert.
Gammelveien/
Toftaker
Bardu kommune har bedt Statens vegvesen lage gangvei fra Gammelveien/Toftaker til undergang ved rundkjøring slik at busslommen blir overflødig, og overta driften av busslommen til gangveien er ferdig.
Sentrum/ Molundveien
Bardu kommune har lagt til rette for bussholdeplass ved Molundveien. Bussholdeplassen er ikke etablert.
Vekved
Ved Vekved er det 2 stk enveis busslommer som ansees som akseptable.
Sponga
Bardu kommune arbeider for å flytte busslommene nærmere undergangen under E6. Den på vestsiden av E6 er vist på vedtatt reguleringsplan.
Moegga
Bardu kommune har bedt Statens vegvesen om å lage busslommer og sikker kryssing av E6 på Moegga.
Kan utføres uten ny regulering.
Bruhaug
Statens vegvesen har nettopp laget toveis busslomme

 
Disse er også vist på kart for at man skal kunne se dem i sammenheng.